Uczelnia
Slider

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Umiejscowienie kierunku w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej oraz nauk społecznych, daje możliwość przygotowania przyszłych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia w instytucjach samorządowych, społecznych i prywatnych, funkcjonujących w obszarze szeroko rozumianej ochrony i promocji zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności rozpoznawania środowiskowych, ekonomicznych, społecznych i psychologicznych zagrożeń zdrowia populacji.

Specjalności:

 • socjoterapia,
 • żywienie człowieka zdrowego i chorego.

Perspektywy zatrudnienia:

 • w zakładach opieki zdrowotnej na stanowiskach związanych z  zarządzaniem i promocją zdrowia,
 • w sektorze edukacji,
 • w jednostkach nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,
 • w instytucjach akademickich i badawczych,
 • w instytucjach ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • w instytucjach działających na rzecz odnowy środowiska naturalnego,
 • w instytucjach pomocy społecznej,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w branży farmaceutycznej.

Celem studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia i przygotowania zawodowego w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, a także w obszarze nauk społecznych. Daje to możliwość przygotowania przyszłych specjalistów zdrowia publicznego, którzy dzięki posiadanej wiedzy, umiejętnościom i uzyskanym kompetencjom społecznym, będą zdolni do inicjowania, planowania i wdrażania skutecznych działań w różnych obszarach życia społecznego oraz na wszystkich szczeblach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w celu poprawy stanu zdrowia populacji. Absolwent będzie posiadał przygotowanie umożliwiające realizację zadań z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia. Ponadto uzyska wiedzę umożliwiającą mu rozpoznawanie wpływu procesów społecznych oraz demograficznych na zdrowie społeczeństwa, zdobędzie wiedzę i umiejętności umożliwiające przygotowanie prognozy i oszacowanie potrzeb zdrowotnych i świadczeń medycznych.

Absolwent specjalności socjoterapia uzyska pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie działalności socjoterapeutycznej i resocjalizacyjnej realizowanej przez nauczyciela – wychowawcę i opiekuna. Posiądzie również wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej.

Absolwent specjalności żywienie człowieka zdrowego i chorego uzyska pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie oceny żywności oraz żywienia człowieka. Będzie specjalistą w zakresie: planowania i wdrażania żywienia indywidualnego i zbiorowego, opracowywania receptur na potrawy i napoje, rozpoznawania i zapobiegania stanom niedożywienia, oceny stanu odżywienia, prowadzenia edukacji zdrowotnej, realizacji badań w dziedzinie żywienia człowieka.